Cancersjuk fick vänta på grund av slarv

Provet visade att patienten hade malignt melanom. Handläggningen av svaret fördröjdes dock på grund av ouppmärksamhet och bristande rutiner. Händelsen är nu Lex Maria-anmäld.

En patient opererades på Länssjukhuset Ryhov då det fanns misstanke om en hudtumör. Den mikroskopiska undersökningen bekräftade misstanken. Patienten hade malignt melanom.

Behandling försenades
Svaret blev dock liggandes på den klinik där operationen hade ägt rum. Handläggningen fördröjdes därför en månad. Detta fördröjde också fortsatt utredning och behandling.

Bristande rutiner
Regionen har nu utrett händelsen, som ska ha berott på ouppmärksamhet och bristande rutiner. Fördröjningen ska dock, enligt utredningen, inte ha haft någon betydelse för patienten.

Regionen gör nu en Lex Maria-anmälan och skickar ärendet vidare till IVO, inspektion för vård och omsorg.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.