Fick fel läkemedel – slutade andas

Länssjukhuset Ryhov har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ärendet handlar om en patient som vårdades för svåra ryggsmärtor på ortopedkliniken och där smärtlindringen gavs på fel sätt.

Läkemedlet var en beredning för injektion, men i det här fallet var ordinationen att patienten skulle svälja det. Trots detta fick patienten av misstag det smärtlindrande läkemedlet som injektion via kateter (pvk) i blodbanan skriver Länssjukhuset Ryhov.

Patienten drabbades kortvarigt av andningsstillestånd och medvetslöshet, men hämtade sig ganska snabbt och har inte haft några men av händelsen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.