Länssjukhuset byggs ut

Året var 1988 då ett av Sveriges modernaste sjukhus stod färdigt, Länssjukhuset Ryhov. Nu nästan 30 år senare står man inför i planeringen för en omfattande ombyggnation för att klara framtidens vårdbehov. Under juni månad ska kommunfullmäktige behandla förslaget till översiktsplan. 

Skapa mer yta och samlokalisera
I planeringen fokuserar man på sjukhusets huvudkomplex där man syftar till att skapa mer ytor och dessutom samlokaliseringar av flera verksamheter. 

Som exempel planeras akutmottagning i större lokaler, ett gemensamt hjärt-kärlcentrum, en samlad dagkirurgisk verksamhet, ny barnakutmottagning och intensivvårdsavdelning som får fler enkelrum och fortsätter den framgångsrika satsningen att erbjuda patienterna utevistelse.

Hus D1
Först bygger man ett nytt hus, Hus D1, intill huvudentrén för att frigöra utrymme för ombyggnationen av de idag befintliga lokalerna. man planerar att ombyggnationen har en genomförandetid på mellan 10-15 år. 

34.000 kvadratmeter
Hus D1 kallas den nybyggnation på cirka 34 000 kvadratmeter som planeras intill huvudentrén vid Länssjukhuset Ryhov. Den ska bland annat inrymma akutvårdsavdelning, två medicinvårdsavdelningar med dagsjukvård och mottagningar samt mammografimottagning. Dessutom lokaler för utbildning, bland annat den läkarutbildning på uppdrag som startar 2019.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.