Miljöpartist kritisk till planerat P-hus på Ryhov

Miljöpartiet de gröna är kritiska till att ett parkeringshus planeras att byggas vid Länssjukhuset Ryhov. Det framgår av en interpellation till Regionstyrelsen. Anledningen är att koldioxidutsläppen inte minskar.
Styrelsens ordförande svarar att det är för få platser idag och att utemiljön och landskapet är viktig kvalitet på Ryhov. Därför ser han hellre ett parkeringshus än fler parkeringsplatser på annan yta.

Det var i april i år, som Miljöpartiet de grönas Annica Nordqvist, skrev under en interpellation till Regionstyrelsens ordförande. Av interpellationen framgår att hon Annica Nordqvist blev ”frustrerad” efter att ha läst ”Årsredovisningen hur vi i regionen förvaltar ansvaret om minskat koldioxidutsläpp för tjänsteresor och arbetspendling”. Hennes frustration består i att koldioxidutsläppen inte minskar.

Tjänsteresor ökar
Hon påpekar att två punkter visar att regionen är på väg åt fler håll. Dessa är att tjänsteresorna, som ska minska med 13 procent, i stället har ökat med 20 procent.

Dessutom, skriver Nordqvist, har målet om att minst 30 procent av länets invånare ska färdas kollektivt inte infriats. Siffran, med ungdomskortet inräknat, landar på 26 procent.

Hänvisar till Trafikverket
Hon skriver vidare att det är vägtrafiken, som står för den största delen av koldioxidutsläppen. Hon hänvisar vidare till Trafikverkets rapport ”Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser”. I den framgår det att 20 procent av personbilsresandet måste minska till år 2030. Annars kommer landet inte att nå sitt klimatmål.

Årlig minskning av p-platser
I rapporten föreslår bland annat Trafikverket, skriver hon, en infrastruktur där man satsar på kollektiv- i stället för personbilstrafik.

Trafikverkets rapport, skriver hon, föreslår att man ska inrikta sig på att minska antalet bilar genom, exempelvis, årlig minskning av parkeringsplatser och höjda parkeringsavgifter.

Kritisk till nytt p-hus
Hon är därför kritisk till att det nu föreslås att byggas ett nytt p-hus i den nya översiktsplanen för Ryhov. ”Av erfarenhet från annan stadsplanerad verksamhet vet man, att ju fler parkeringsplatser som byggs desto mer nyttjar människor sina bilar”.

Hon undrar nu vad regionstyrelsens ordförande har för förlag för att minska koldioxiden för tjänsteresor och arbetspendling. Hon frågar sig också hur man tänkt sig att få ”medarbetare att välja det kollektiva istället för privatbil”. Dessutom undrar hon hur resonemanget går kring bygget av ett nytt p-hus ”vilket går stick i stäv mot klimatmålet från Paris och Trafikverkets rekommendationer”.

Erbjuder medarbetare lösningar
Dåvarande regionstyrelseordföranden Håkan Jansson, moderat, svarade på hennes frågor vid förra regionfullmäktige.

Håkan Jansson menar att man arbetar på olika vis för att få sina medarbetare att inte ta bilen till jobbet. Bland annat genom kollektivtrafikkort, vars kostnad fördelas under året eller dras från lönen. Man har även cykelparkeringar och erbjuder pendlingscyklar genom löneavdrag (enligt Jönköpings kommuns modell). Förmånscyklar är under upphandling.

Patienter hittar inte parkering
Dock orsakar dagens parkeringsplatser ett bekymmer för patienter och besökare. Han skriver att de är för få. Vidare berättar han att patienter både kommer försent eller missar sina inbokade besök då de inte hittat en ledig p-plats.

Då hundra p-platser kommer att försvinna när den nya vårdbyggnaden byggs, så skriver han att det kan finna ett behov av ett p-hus. Han ser hellre ett p-hus än att anlägga nya platser på de befintliga grönytorna.

Den nya översiktsplanen över Länssjukhuset Ryhov kommer att gå vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige efter sommaren. Översiktsplanen kommer att behandlas under kommande arbetsutskott, den 27 juni.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.