Jönköpings klimatsuccé: Sänkte koldioxidutsläppen med 300 000 ton

För andra gången någonsin släpper Jönköping Energi ett klimatbokslut. 

I bokslutet redovisar bolaget hur stor klimatpåverkan verksamheten har. 

Årets klimatbokslut, vilket omfattar året 2015, visar positiva siffror, enligt bolaget. 

Jönköping Energis omkring 55 000 kunder ska nämligen ha sänkt koldioxidutsläppen med 311 200 ton, enligt bolagets klimatbokslut.

– Siffrorna i klimatbokslutet för 2015 är väldigt positiva. Det är särskilt roligt att konstatera att vår satsning på gemensamma lösningar för Jönköpingsborna har en god och positiv effekt för klimatet, säger Malin Classon, affärsområdeschef Värme och Kraft, i ett pressmeddelande.

Anledningarna till de sänkta utsläppen sägs vara flera.

”Till stor del är det att vi har ett effektivt kraftvärmeverk som producerar både el och värme (varmvatten) från återvunna och förnybara bränslen. Det betyder att både hushållsavfall och skogsrester som annars gått till spillo används. Även vattenkraft, vindkraft och biogas bidrar till det goda resultatet. Att det finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät och att många hushåll, företag och olika inrättningar använder fjärrvärmen gör klimatnyttan stor”, skriver Jönköping Energi i sitt pressmeddelande. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.