Nu ska sjukhusrasismen stoppas

Region Jönköpings län inför nu nya riktlinjer gällande orimliga krav från patienter. Den som vägrar låta sig behandlas av viss personal med hänvisning till kön eller hudfärg ska kunna nekas vård.
   – Det här handlar om principen om alla människors lika värde, säger Eivor Blomqvist, sekreterare i regionens etikråd till Dagens Medicin.

Sjukvårdspersonalen i Region Jönköpings län ska markera tydligare mot orimliga krav från patienter. Det framgår i de nya riktlinjer regionen formulerat, rapporterar Dagens Medicin.

Riktlinjerna, som är de första i sitt slag, sprids nu brett till sjukvården i regionen. De ska klargöra hur personalen ska agera när patienter kräver vård av en viss behandlare på grund av kön eller etnicitet.

– De kan framföra sina önskemål men inte bestämma vem som ska ge behandlingen. En patient som vägrar att bli behandlad av en viss medarbetare anses tacka nej till erbjuden vård och kan avvisas, säger Eivor Blomqvist, sekreterare i regionens etikråd, som låtit ta fram riktlinjerna tillsammans med regionens jurister till Dagens Medicin.

Blomqvist anser att personalen måste reagera när medarbetare utsätts för kränkningar och diskriminerande krav.

– Det är inte acceptabelt. Det här handlar om principen om alla människors lika värde, säger hon.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.