De små barnens språklust i nytt fokus

Forskningen visar att om små barn får stöd och stimulans av sitt språk, har det betydelse för barnets läsförmåga i skolåldern. Därför lanserar Region Jönköpings län nu Språklust.

Konceptet Språklust innebär att när ett barn kommer på hälsobesöket till barnhälsovården vid tio månaders ålder, får vårdnadshavaren i ett samtal introduktion till språk och böcker för det lilla barnet. Barnet får en bokgåva och ett bokmärke hälsar välkommen till biblioteket.

Barnhälsovård, familjecentraler och bibliotek samarbetar också på flera håll kring bokstunder, föräldragrupper med mera, där det går att får ytterligare inspiration.

Bra grund för språkutveckling

En god språkutveckling är nyckeln till att bli en god läsare och förstå det man läser. Ordförrådet påverkar i sin tur läsförmågan och läsförståelsen i alla skolämnen. Nedsatt förmåga att läsa eller använda sitt språk tillräckligt bra innebär försämrad livskvalitet.

Genom att tidigt nå alla barn och vårdnadshavare skapas en bra grund för en god språkutveckling hos alla barn, oavsett modersmål, redan under barnets första år.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.