Patient felopererades – fick tarmvred

Region Jönköpings län har anmält en händelse för prövning enligt lex Maria. Detta efter att en fel del av tarmen kopplades till stomin.

Anmälan gäller en patient som opererades för att få en tarmstomi. Efter operationen fick patienten tarmvred och opererades på nytt. Då upptäcktes att fel del av tarmen kopplats till stomin. Vid den andra operationen korrigerades detta och rätt del av tarmen kopplades till stomin.

Värnamo sjukhus har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Skyldighet att anmäla
Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.