Stor satsning på länets järnvägar

Satsningen innebär att Region Jönköpings län tillsammans med berörda kommuner lovar att bidra med 500 miljoner kronor till fortsatt upprustning av det så kallade Y:et. Det innebär elektrifiering av banan Värnamo – Jönköping och Vaggeryd – Nässjö, nybyggnation av sträckan Byarum – Tenhult samt mötesstation på Jönköpingsbanan.

– Det här är avgörande och helt nödvändiga investeringar för ett välfungerande järnvägsnät för person- och godstrafik, på banor som är utpekade som nationell brist, säger Rune Backlund (C), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Fördubbla antalet tågresor

Upprustningen har också stor betydelse för länets näringsliv, där stora godsvolymer kan flyttas över från väg till järnväg.

– Målsättningen är att fördubbla antalet tågresor i länet från 2011 och fram till 2025, i enlighet med vårt regionala trafikförsörjningsprogram. Med satsningen på ett sammanhängande elnät för tågtrafiken ser vi stora vinster i kortare restider och en mer rationell och fossilfri trafikering. Det ger också bättre miljömässiga förutsättningar att investera i nya, eldrivna persontåg, säger Rune Backlund.

Snabba och hållbara transporter

I den regionala utvecklingsplanen lyfts infrastrukturen fram med ambitionen att göra länet mer tillgängligt med snabba och hållbara transporter.

Sammantaget innebär hela åtgärdsplanen en investering på 1400–1900 miljoner kronor.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.