Slarvig tarmundersökning – vården missade tumör

Hösten 2015 sökte en patient vårdcentralen Bra Liv för tarmbesvär. En utredning inleddes, men fullföljdes inte med tarmundersökning enligt rutin. Besvären tolkades nämligen bero på stress.

Drygt åtta månader senare sökte patienten åter för tarmbesvär. En ny utredning gjordes omgående. Undersökning av tarmen visade då en misstänkt tumör.

Patienten remitterades omedelbart till kirurgklinik och opererades. Förloppet efter operationen har varit komplikationsfritt.

Vårdcentralerna Bra Liv har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Nya rutiner för utredning av patienter med misstänkt tumörsjukdom i ändtarmen enligt standardiserade vårdförlopp infördes 2016 i Region Jönköpings län.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.