Cancerpatient glömdes bort – tumör spred sig

Det var i november 2014 som en patient opererades för cancer. Under ett läkarbesök planerades en ny kontroll sex månader senare. Patienten blev dock inte uppsatt på bevakningslistan.

När patienten 22 månader senare sökte vård på sjukhuset på grund av smärtor visade utredningen att cancern hade spritt sig. 

Region Jönköpings län anmälde händelsen enligt Lex Maria. Nu meddelar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sitt beslut i ärendet:

”IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.”

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.