Vägrade utföra abort – förlorar i domstol på nytt

Den abortvägrande barnmorskan Ellinor Grimmark blev inte diskriminerad av Region Jönköpings län då hon nekades arbete. Det slår nu Arbetsdomstolen fast.

Barnmorskan Ellinor Grimmark från Tenhult nekades anställning vid tre sjukhus i Jönköpings län. Detta sedan hon berättat att hon inte ville utföra aborter på grund av sin kristna tro.

Grimmark anmälde då Region Jönköpings län till Diskrimineringsombudsmannen, som inte ansåg att hon utsatts för diskriminering. Efter det drev barnmorskan ärendet vidare i tingsrätten, där hon inte heller fick rätt. När hovrätten beslutade att inte ta upp fallet vände sig Grimmark till Arbetsdomstolen.

På onsdagen kom domen, i vilken Arbetsdomstolen slog fast att det inte varit fråga om någon direkt diskriminering. Det eftersom beslutet att neka kvinnan arbete inte grundades på kvinnans religiösa tro utan att hon vägrade utföra vissa arbetsuppgifter som ingick i anställningen.

Domstolen har också kommit fram till att Region Jönköpings län haft rätt att ställa upp ett krav om att alla barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna, inklusive arbete med aborter. Därmed anser domstolen att det inte heller rört sig om någon indirekt diskriminering av Ellinor Grimmark.

Region Jönköpings län välkomnar dagens dom i Arbetsdomstolen.

– Verksamheten i hälso- och sjukvården utgår ifrån patienternas behov av vård, och mot den bakgrunden anser vi att vår handläggning av arbetsansökningarna skett korrekt, säger Anders Liif, HR-direktör, i ett pressmeddelande.

Enligt Grimmark själv var beskedet väntat.

– Det var väl det här vi hade förberett oss på. Sedan kunde man hoppas på något annat, men vi hade nog egentligen aldrig tänkt något annat, säger hon till SVT.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.