Hade svår cancer – läkare ordinerade laxermedel och vatten

Det var i september 2015 som en kvinna sökte akut vård på Länssjukhuset Ryhov efter att ha drabbats av förstoppning. Trots att patienten hade en nyupptäckt tumörsjukdom skickades hon hem och uppmanades använda laxermedel.

När behandlingen inte hjälpte sökte patienten vård på nytt ett dygn senare senare. En överläkare ordinerade då större doser laxermedel och rikligt med dryck.

När det fortfarande inte skett någon förbättring sökte kvinnan akut vård ännu en gång nästa dag. Det ledde till slut till en akut operation på grund av tarmvred. Då upptäcktes också en spridd ovarialcancer.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fick patienten två stomier, en skadad urinledare och blodförgiftning. Vårdgivaren Region Jönköpings län får nu kritik för att ha brustit i sitt ansvar att ge patienten god vård.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.