Allvarligt sjuk patient skickades hem – hittades medvetslös

Patienten hade förts till psykiatriska intensivvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov med vårdintyg på grund av dåligt allmäntillstånd och förvirring. Vårdintyget underkändes dock och patienten fick återvända hem, trots mycket lågt blodtryck och uttorkning. 

Dagen efter fann hemtjänstpersonal patienten okontaktbar i sin rullstol. Patienten lades då in på medicinkliniken vid Höglandssjukhuset och vårdades där för uttorkning, blodbrist, njursvikt och infektion.

Länssjukhuset Ryhovs utredning visar att patienten vid första vårdtillfället skulle lagts in för vård på medicinkliniken. För att hindra liknande händelser, kommer psykiatriska kliniken att utbilda alla läkare i en systematisk metod för att upptäcka allvarlig kroppslig sjukdom.

Nu lämnas ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.