Ambulanspersonal missbedömde magsmärtor – patient avled

En äldre patient i Jönköpings län ringde efter ambulans på grund av kräkningar och smärtor i mellangärdet i samband med en måltid. Ambulanspersonalen bedömde på plats att patienten led av magsjuka och gav rådet att uppsöka sjukhus om det inte skett någon förbättring till nästa dag. 

Eftersom att patienten upplevde att läget förbättrades något söktes aldrig någon vård.

Två dagar senare avled den äldre personen hastigt i sitt hem. Obduktion visade att patienten led av en kraftig bukspottskörtelinflammation.

Region Jönköpings län anmälde händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Nu kommer beskedet att IVO avslutar ärendet och att inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Enligt myndigheten framstår vårdgivarens slutsatser som ”rimliga och adekvata”.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.