Extra anslag till länsstyrelsen i Jönköping efter Eksjöbranden

Medlen kommer från anslag till kulturmiljövård.

Riksantikvarieämbetet har beslutat att fördela 250 000 kronor till Länsstyrelsen i Jönköpings län för dokumentationsinsatser efter branden i fastigheten Ciselören 1 i Eksjö trästad. 

Länsstyrelsen begärde den 28 augusti 2015 extra medel för dokumentationsinsatser efter branden inom Ciselören 1. Den 9 september fattade Riksantikvarieämbetet beslutet att bevilja medel från Kulturmiljövårdsanslaget. Ciselören 1 ingår i riksintresse för kulturmiljövården och är byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. Dokumentationsinsatserna som fokuserar på att undersöka de strukturer som återstår efter branden ska ge en grundlig bild av fastighetens uppkomst och framväxt.

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

fakta

Om kulturmiljövårdsanslaget 
Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. 2015 fördelas sammanlagt 251 miljoner kronor. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.