Åk 8 ROBOTRACE – en tävling där alla blir vinnare

Eleverna i årskurs 8 ska den 8 oktober arbeta i grupp med att sätta samman en robot och programmera den att gå en viss bana på tid. Den gruppen som gör det snabbast inom klassen går vidare till finalen i aulan!

De elever som inte jobbar med robotracet skall ta fram en produkt eller lösa ett behov som människor behöver i framtiden. Det kan vara till exempel ett nytt fordon, en smartare mobiltelefon, ett nytt sätt att odla mat, ett nytt sätt att bygga bostäder eller något helt annat som grupperna tror att människor vill ha.

Svensk industri sysselsätter ungefär en miljon människor. Stundande pensionsavgångar, allt mer kunskapsintensiva företag samt en problematik i matchningen mellan det som utbildningssystemet levererar och den kompetens företagen efterfrågar är utmaningar som svensk industri står inför. Det är inte utmaningar som löses över en natt.

Industrins parter har därför under snart tio år utvecklat konceptet Teknikcollege.

Grundtanken med konceptet är samverkan lokalt, regionalt och nationellt för att utnyttja resurser mer effektivt för att möta industrins kompetensbehov. Det är ett långsiktigt arbete som har visat positiva resultat. För att kunna bidra till industrins kompetensförsörjning i stort behöver vi jobba med flera nivåer i utbildningssystemet. Genom nätverket Teknikcollege får vi tydliga signaler om vilka kompetenser som efterfrågas inom industrin.

Business Gnosjöregion AB stärker regionens konkurrenskraft. I Sveriges mesta industritäta region ”Gnosjöregionen” driver fyra kommuner och fyra näringslivsbolag ett gemensamt arbete som syftar till att förstärka regionens livskraftiga näringsliv. Business Gnosjöregion AB ska bidra till en ökad näringslivs- och arbetskraftstillväxt i Gnosjöregionen genom att utveckla de valda strategiska områdena kompetens, omvärldsbevakning, internationalisering och regionens attraktivitet.

Teknikcollege, Business Gnosjöregion och Lundåkersskolan satsar på ett gemensamt pilotprojekt för regionens framtid!

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.