Experter på mosse-restaureringar träffas i Värnamo

Under tre dagar denna vecka träffas 70 personer från tio olika länder för att lära mer av varandra om hur man kan göra för att återskapa mossar, myrar, kärr och andra våtmarker, som har torrlagts genom dikning eller torvtäkt.

Det är det EU-finansierade projektet Life to ad(d)mire som bjudit in myndigheter, branschorganisationer och andra restaureringsprojekt till Värnamo för att dela med sig av de erfarenheter man dragit under de omfattande restaureringar som har gjorts de senaste åren i bland annat Store Mosse nationalpark, Anderstorps Stormosse utanför Gislaved och Taglamyren söder om Alvesta. Seminariet hålls i Värnamoden 3-5 november 2015.

Projektets mål har varit att skapa större ytor där vadarfåglar, som ljungpipare och grönbena, vill häcka skriver Länsstyrelsen i Jönköping. 

– Ett bekymmer med mossar som utsatts för dikning eller torvtäkt är att de torkar upp och invaderas av träd, och då vill inte myrens fåglar bygga bo där längre, säger Johan Rova, som är förvaltare av naturreservat på Länsstyrelen i Jönköpings län och en av de personer som arbetat i projektet.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.