Medicinsk vårdenhet B på Höglandssjukhuset fortsatt stängd

Den tillfälliga stängning av medicinsk vårdenhet B på Höglandssjukhuset i Eksjö som gjordes i mars 2015 övergår nu i en permanent stängning.

Medicinsk vårdenhet B, som tillhör medicinkliniken på Höglandssjukhuset, stängdes tillfälligt den 1 mars 2015 som en följd av sjuksköterskebrist. Samtidigt inleddes ett tätare samarbete mellan medicinkliniken och geriatriska kliniken på Höglandssjukhuset. Dessa två kliniker har till stor del hand om samma patientgrupp, det vill säga äldre patienter med flera sjukdomar. Sedan i våras samarbetar klinikerna om ett tiotal vårdplatser.

– Stängningen av medicinsk vårdenhet B och samarbetet mellan klinikerna har gett bra resultat. Det har inte medfört överbeläggningar eller utlokaliseringar. Utvärderingar visar också att medarbetarna tycker att förändringarna har gått bra, säger Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör för Medicinsk vård inom Region Jönköpings län i ett pressmeddelande.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.