Fenixelever ställer upp för klimatet

Från idag och fram till och med den 11 december samlas världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Mötet är särskilt viktigt eftersom länderna där ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

Med anledning av konferensen kommer Miljöhörnorna på biblioteken i Vaggeryd och i Skillingaryd att byta tema från vatten till klimat. I arbetet med det nya temat har gymnasieelever från Fenix kunskapscentrum involverats. Eleverna har arbetat med den nya utställningen och satt sig in i klimatförändringarnas konsekvenser, politikernas klimatförhandlingar i Paris samt tagit fram tydliga budskap om vad alla kan bidra med för att bli mer klimatvänliga.

– Kunskapen om klimatförändringarna behöver öka och vad som pågår på klimatmötet i Paris behöver spridas. Vi är därför väldigt glada över att gymnasieeleverna tagit fram utställningen till Miljöhörnona. Med ökad kunskap lokalt och globalt kan det ske förändring, vilket är det som behövs för att temperaturökningen ska kunna begränsas till maximalt 2 grader, Catarina Kristensson, miljöstrateg på Vaggeryds kommun.

Vi måste agera nu
Både Raymond Pettersson, lärare vid Fenix kunskapscentrum och hans elever säger att klimatförändringarna måste tas på stort allvar och att vi måste vara med och påverka vår framtid.

– Klimatförändringarna måste tas på stort allvar. Vad vi gör nu kommer att drabba de ungdomar som växer upp idag. Därför känns det angeläget att mina elever fått jobba med utställningen i kursen geografi, säger Raymond.

– Det handlar om vår framtid och vi måste vara med och påverka den, säger Teodor Thelander, Omar Alderhally och Andrea Andersson, några av de elever vid Fenix Kunskapscentrum som arbetat med den nya utställningen.

Utställningen pågår från 30 november och fram till slutet av januari.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.