Ny regler vid Store Mosse

Nya föreskrifter och skötselplan för Store Mosse nationalpark
Store Mosse nationalpark får nya föreskrifter och ny skötselplan.
– Det ger Länsstyrelsen verktyg att förvalta och utveckla nationalparken på bästa sätt för naturvärdena och för besökare, säger nationalparksförvaltare Patrik Wandin i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket har beslutat om nya och moderna föreskrifter för vad som är tillåtet och förbjudet inom nationalparken. Samtidigt beslutades om en ny skötselplan som tar i beaktande alla de utmaningar en modern nationalparksförvalting ställs inför.

Arbetet med revidering av föreskrifterna och skötselplanen har pågått sedan 2009 i samarbete mellan Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. En kontinuerlig samverkan har skett med ideella organisationer och de tre berörda kommunerna (Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo). En lokal dialog och förankring för nationalparken är viktig. Dialogen fortsätter nu när skötselplanen ska förverkligas och då främst i nationalparkens skötselråd som hålls två gånger per år. Men självklart eftersträvar även nationalparksförvaltarna en dialog med närboende till nationalparken.

Under arbetets gång har även de sista kvarvarande markägarfrågorna lösts så hela nationalparken nu är i statlig ägo.

Föreskrifterna för nationalparken har omarbetats i syfte att få dem moderna, anpassade till den verksamhet som förekommer i nationalparken samt i viss mån få dem samma som i andra nationalparker.

Några stora förändringar är att det blir tillåtet att tälta i max 3 nätter på anvisad plats. Dessutom blir det tillåtet att ställa upp husvagn eller husbil vid naturums parkering. Fullständiga föreskrifter finns på skyltar i nationalparken.

– Det är med tillförsikt jag ser på framtiden för Store Mosse. Skötselplanen ger oss möjligheter till en aktiv och bra förvaltning av ett av Sveriges 29 finaste naturområden. Samtidigt ger den oss möjligheter att lyfta Store Mosse nationalpark som besöksmål för närboende och långväga besökare, säger Patrik Wandin.

De nya föreskrifterna och den nya skötselplanen är ett avstamp inför de kommande årens förvaltning. Nu är det äntligen dags, och möjligt, att gå från ord till handling. Länsstyrelsen arbetar därför aktivt för att Naturvårdsverket ska öka finansieringen för Store Mosse nationalpark. När det sker kan fler åtgärder göras för att öka den biologiska mångfalden i nationalparken samt ytterligare välkomna och underlätta för besökare.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.