27 miljoner från EU:s strukturfonder

20 projektansökningar godkändes och omkring 27 miljoner kronor hamnade helt eller delvis i Jönköpings län för perioden 2014–2020 när 95 miljoner kronor fördelades ur EU:s strukturfonder.

Det nya Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna hade sitt andra beslutsmöte i Jönköping 7–8 december 2015. Denna gång prioriterades ansökningar både inom regionala och sociala fonden.

Projektbeslut som rör Jönköpings län, helt eller delvis, och som beviljats inom ramen för den regionala utvecklingsfonden (ERUF):

Forum Förnyelse, Internationella Handelshögskolan i Jönköpings län, beviljades 4 575 000kronor för att bidra med ny kunskap om vilka faktorer som skapar ett sunt innovationsklimat och ett dynamiskt arbetsliv.

Gröna Näringars kluster – etapp 2, Lantbrukarnas Ekonomi AB, beviljades 400 000 kronor för att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet och tillväxt i företag och region, bidra till nya jobb och öka samverkan inom de gröna näringarna.

Hållbar tillväxt på nya marknader, ALMI Företagspartner Jönköping AB, 4 647 877 kronor, syftar till att ge SMF i länet möjlighet att på ett mer effektivt sätt utveckla sitt företag och nå nya marknader.
Projektbeslut som rör Jönköpings län och som beviljats inom ramen för den sociala fonden (ESF):

Growkomp, Vaggeryds Näringslivsråd, beviljades 8 125 413 kronor för att skapa såväl strukturella som kulturella förändringar som generar snabbare tillväxt och möjligheter för företag som generar snabbare tillväxt och möjligheter för företagen att arbeta högre upp i värdekedjan.

SMILE, Sävsjö kommun, beviljades 882 552 kronor för att skapa en arbetsmodell som ger strategiskt handledarskap genom ett jämställdhetsintegrerat synsätt.

LärandemodellerGnosjöregionen, Business Gnosjöregionen AB, beviljades 1 486 714 kronor för att skapa samverkansstrukturer och arbetsmodeller för livslångt lärande i små och medelstora företag inom den tillverkande industrin.
VårdintegreradSFI, Miroi AB, beviljades 7 196 324 kronor för att ta fram ett arbetssätt som reducerar utanförskap och främjar integration av utrikesfödda.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.