Rörvik lägger ner två av sina sågverk

Rörvik Timber med bas i Huskvarna lägger ner två av sina sågverk. Sammanlagt drabbas 81 anställda vid de båda sågverken. 

Rörvik Timbers styrelse har beslutat sig för att påbörja förhandlingar om att lägga ner sågverken i Sandsjöfors och i Tvärskog, det för att det har varit en svag sågverkskonjunktur under många år samt fortsatt höga råvarupriser.

För många sågverk
Sågverken har under flera års tid gått med stora förluster och de åtgärder som gjorts för att förbättra lönsamheten har inte lyckats.
Därför måste 43 personer som arbetar vid Tvärskog sägas upp och ytterligare 38 personer vid Sandsjöfors.
– I södra Sverige finns det för många sågverk. För att uppnå en bättre balans mellan produktion och råvarutillgång kommer en fortsatt strukturrationalisering att behövas. För att uppnå en långsiktig konkurrenskraftig sågverksindustri behövs en koncentration till färre enheter, säger Per Rodert, VD för Rörvik Timber i ett pressmeddelande.

Flera sågverk
Koncernen har ytterligare fem sågverk och verksamheten kommer att koncentreras till dessa.

Tufft på bortaplan
Rörvik Timber tror att den svenska marknaden kommer fortsätta att utvecklas positivt under 2016 men att den för svenska sågverksindustrin viktiga marknaden i Nordafrika och Mellanöstern kommer att fortsätta att vara mycket svag.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.