Nytt projekt för nyanländas integration i Vaggeryd

Tanke och handling (ekonomisk förening) har fått stöd med 2,8 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för att utveckla en strategi för integration av nyanlända genom socialt företagande.

Projektet ”Vi-hubb” har som mål föra ensamkommande ungdomar närmare arbetsmarknaden och stärka språkinlärning. I anknytning till, och efter sina studier ska ungdomarna praktisera eller arbeta och få språkträning och arbetserfarenhet.  I projektet ska föreningen utveckla en strategi för integration genom socialt företagande och verksamheten ska byggas upp på två orter, Vaggeryd och Norrtälje, som ska bli ”landningsbanor” för målgruppen. I projektet ska två arbetsintegrerande sociala företag skapas och genom att starta på två orter kan man ta del av och jämföra varandras erfarenheter.
Målsättningen är sedan att sprida modellen till fler kommuner runt
om i landet. Verksamheterna ska bli egna sociala företag eller enheter inom befintliga kooperativ på orterna.

Projektet kommer samarbeta med bland andra Norrtälje kommun, Lions. Coompanion Roslagen, Vaggeryds kommun, Rotary, HVB-boendet Vaggeryd, Oden och Freja (socialt företagscentrum)

Föreningar och ideella organisationer kan få stöd ur Allmänna
arvsfonden för nyskapande och utvecklande projekt som riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Vid
Arvsfondsdelegationen sammanträde i februari beviljades 71 projekt över hela landet stöd, med en total budget på drygt 122 miljoner kronor.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.