Arbetsmiljön kritiseras inom hästnäringen

Arbetsmiljön för de som arbetar och vistas inom hästnäringen måste bli säkrare. Arbetsmiljöverkets granskning visar att många verksamheter saknar rutiner för arbetsmiljöarbete. 

Arbete som innefattar levande djur innebär alltid en viss risk, bland annat krävs krävs extra vaksamhet. Arbetsmiljöverket besökte åtta av länets ridklubbar under förra året och samtliga visade på brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Krisstöd, kartläggning av risker och utredningar av tillbud när exempel på brister. 

Arbetsmiljöverket fortsätter granskningen
Hästnäringen har så pass stora brister Arbetsmiljöverket kommer att fortsätta sin granskning. Man ska besöka ytterligare 600 stallmiljöer i landet. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.