Vaggeryds kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning

Sedan 2006 har Vaggeryds kommun deltagit i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning vartannat år. Nu kommer snart årets enkät i brevlådan till 600 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldrarna 18-84 år.

Resultaten från undersökningen används för att följa upp vad invånarna tycker om kommunen och kommunens verksamheter. Alla svar som lämnas är anonyma. Det är både övergripande frågor och specifika frågor i enkäten som tillsammans ger en bild av kvaliteten i kommunens verksamheter och vilka områden som behöver förbättras. Genom att jämföra med tidigare undersökningar får kommunen också en bild av utvecklingen.

– Det är viktigt att invånarna som får enkäten tar sig tid att besvara den. Ju fler som svarar desto tillförlitligare blir resultatet av undersökningen, säger Allan Ragnarsson, kommunstyrelsens ordförande.

Den 10 mars kommer ett informationsbrev via post till dem som är utvalda. Den 16 mars kommer själva enkäten som kan besvaras både på papper eller via webben, där den även finns på engelska, finska och spanska. Nytt för i år är att pappersenkäten även finns på arabiska. För att få en arabisk enkät behöver man kontakta SCB.

I vårens omgång deltar 55 kommuner och totalt kommer 60 600 personer få enkäten hemskickad till sig. I juni presenteras resultaten av undersökningen. Rapporter från tidigare undersökningar finns på Vaggeryds kommuns webbplats, sökord: medborgarundersökning.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.