Avgiftsfri parkering kan bli verklighet i Vetlanda

Saken ska nu avgöras i fullmäktige efter att kommunstyrelsen sagt ja till förslaget att ta bort parkeringsavgifter. 

Det är Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) som ligger bakom motionen om avgiftsfri parkering. Igår klubbades saken igenom av kommunstyrelsen i Vetlanda kommun. Den 20 april står frågan hos fullmäktige för slutgiltig avgörande. 

P-skivor
Enligt motionen ska parkering regleras med p-skivor istället för parkeringsavgifter. Tekniska nämnden är positiv till förslaget trots att det innebär en förlorad inkomstkälla. 

– Den ekonomiska konsekvensen av att göra parkeringsplatserna avgiftsfria blir att verksamheten förlorar intäkter. Detta behöver vi kompensera genom att få en budget på 500 000 kronor, säger Gunnar Elmeke, teknisk chef i ett meddelande via kommunens hemsida

Minskade kostnader för investeringar
Intäkterna till kommunen under ett är är normalt mellan 600.000 till 700.000 kronor. Att göra parkeringarna avgiftsfria innebär det minskade investeringar och likaså något lägre kostnader för hantering av automater och mynt. 

Uttjänta automater har inte bytts ut
De senaste åren har antalet kommunala avgiftsbelagda parkeringsplatser minskat då uttjänta automater inte har bytts ut. Under de senaste fem åren har ungefär 50 parkeringsplatser blivit gratis. Det finns 105 avgiftsbelagda parkeringsplatser. 

Om kommunfullmäktige säger ja till förslaget kommer det införas från och med januari 2017. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.