Döms för grovt skattebrott – agerade målvakt för att få knark

24-åringen har uppgett att han behövde pengar till sitt missbruk och blev erbjuden att vara målvakt för ett bolag i Gnosjö kommun. Ett erbjudande han tackade ja till, då han inte brydde sig om konsekvenserna det förde med sig. 

Visste inte att det var olagligt
Hans uppdragsgivare ville inte ta några risker. Han förstod att han kunde komma att drabbas och trodde att han fick betalt för att ta på sig bolagets skulder. Det var okej eftersom han ändå inte hade några framtidsutsikter. Han trodde inte att det var olagligt men innerst inne förstod han att det inte var i sin ordning att göra på det här sättet.

Pengarna användes till droger
Han brukade flyga till olika platser i Tyskland för att hämta hem husbilar. Husbilarna betalades med kontanter. Utöver ersättning fick han resor, hotell och omkostnader betalda. Han fick i vart fall 2 500 kr för varje husbil som han hämtade till Sverige. Pengarna användes till narkotika. Vid något tillfälle fick han betalt i narkotika. Han har skrivit under handlingar utan att förstå vad det gäller och gjorde som han blev tillsagd. 

Förstod inte innebörden
Han vet egentligen inte vad det innebär att vara styrelseledamot men förstår att han stod för bolaget som om det vore hans. Efter att ha talat med konkursförvaltaren började han förstå betydelsen av att bokföring saknades. Han vill inte tala om vilka hans uppdragsgivare var eller vilka han hade kontakt med. De som stod för försäljningen av husbilarna bekostade även inköpen. Hans uppdragsgivare skulle inte ha husbilarna.

Omsatte omkring två miljoner
Jönköpings tingsrätten finner genom den skriftliga utredningen att 24-åringen genom sina egna uppgifter visat att han varit ställföreträdare för företaget och att han åsidosatt bokföringsplikten. Verksamheten i bolaget har omsatt drygt två miljoner kronor. Bokföring har saknats helt. 

Redovisade inte momsen
Som en följd av detta har 24-åringen gett upphov till fara för att skatteverkets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt allvarligt försvåras. 24-åringen har i bolagets skattedeklarationer till skattekontoret i Värnamo lämnat oriktiga uppgifter för redovisningsperioderna mars 2013-juni 2013 genom att underlåta att redovisa moms med sammanlagt 620 420 kr. 

Bedömer brotten som grova
Tingsrätten anser att det redan genom 24-åringens egna uppgifter framgår att han förstod att det rörde sig om ett upplägg som inte var lagligt när han åtog sig uppdraget som målvakt för bolaget. Det har således rört sig om ett uppsåtligt agerande från 24-åringens sida även om han inte fullt ut förstått de straffrättsliga konsekvenserna. 24-åringen ska alltså dömas för bokföringsbrott och skattebrott. Brotten ska bedömas som grova då de avser mycket betydande belopp och då förfarandet ingått som ett led i en brottslig verksamhet som utövats systematiskt i skatteundandragande syfte.

Skyddstillsyn och behandling
Påföljden för den 24-årige mannen blir skyddstillsyn i två år och han ska genomgå en behandling för att bli kvitt sitt drogmissbruk. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.