Socialförvaltningen i Nässjö gör en Lex Sarah-anmälan

Det var i slutet av förra veckan, som förvaltningen fick vetskap om ett antal avvikelserapporter. Enskilda brukare ska ha begärt assistans, som sedan inte hanterats enligt förvaltningens riktlinjer.

Det handlar om långa väntetider och otillräcklig professionalitet.
– Det har uppdagats att vi inte hanterat brukares larm på det sätt som vi ska, säger Mats Petersson, socialchef. Vi har inte heller hanterat de därpå följande avvikelserapporterna korrekt. Det har således förekommit brister i två delar, vilket är allvarligt. Det finns en risk för att missförhållanden kan ha inträffat och därför väljer vi att göra en anmälan till IVO, säger han i en kommentar i ett pressmeddelande.

I vanliga fall gör man först en utredning och sedan anmälan. I detta fall har förvaltningen dock valt att göra tvärtom. Man tar nu omedelbart hjälp av ”externa resurser” för att undersöka händelserna.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.