Biskopen bjuder in riksdagsledamöter till samtal om flyktingar

Biskop Fredrik Modéus har bjudit in riksdagsledamöterna från Växjö stift till ett frukostmöte på biskopsgården Östrabo med samtal kring flyktingar och integration den 23 maj.

– Jag tror på att mötas och samtala öppet kring vikten av att upprätthålla våra grundläggande värderingar, för att se hur vi tillsammans kan nå framåt. Jag hoppas på goda och konstruktiva samtal, säger biskop Fredrik Modéus i ett pressmeddelande.

Biskopen har bjudit in riksdagsledamöterna som är valda för de län som hör till Växjö stifts område. Till frukostmötet har biskopen även bjudit in två kyrkliga medarbetare som befinner sig mitt i den verklighet som politikerna beslutar om. De kommer att kort dela med sig av konkreta exempel på Svenska kyrkans flyktingarbete. Flyktingprästen Magnus Johansson ska berätta om Svenska kyrkans arbete på norra Öland och Lisa Kindberg från Svenska kyrkan i Kalmar ska dela erfarenheter från projektet Integration och hälsa genom idrott och kultur, som hon driver.

– Dessa är två exempel av många på att Svenska kyrkan är med och tar ansvar. Församlingslivet är en viktig del i integrationsarbetet, säger biskop Fredrik Modéus.

Biskopen kommer även att lyfta Svenska kyrkans remissyttrande till lagförslaget ”begränsningar av möjligheten att söka uppehållstillstånd i Sverige.” Svenska kyrkan är kritisk till lagförslaget i sin helhet och särskilt till förslagen om tillfälliga uppehållstillstånd och familjeåterförening.
– Jag vill framföra vår oro för vad lagförslaget innebär för individer och samhället samt lyfta frågor om samhällsutveckling, människovärde och hopp, säger biskopen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.