Länet dras med mycket föroreningar

Efter en sammanställning som Länsstyrelsen gjort där de kartlagt alla förorenade områden i Sverige och Jönköping ligger i toppen på denna föga smickrande lista. 

Jönköping tillhör de län som har flest förorenade områden utanför storstadsregionerna, visar Länsstyrelsens sammanställning. 

5.000 platser i länet
Inventeringen visar att det i Sverige finns ungefär 81.500 områden i landet som är eller misstänks vara förorenade. Man uppskattar att drygt 5.000 av dessa finns i Jönköpings län. 

Samlat i en databas
Uppgifterna finns samlade i en databas med fakta om tidigare verksamhet, historik om platsen och vilka föroreningar som kan finnas. 

Nedlagda industrier
Områden som ofta är utsatta för föroreningar är många slags nedlagda industrier. Problemen kan variera mellan olika verksamheter inom en bransch. Därför har varje område som inventerats fått en riskklass på en fyragradig skala. Om ingen ansvarig för marken finns kvar är det staten som ansvarar för marken. 

Offentlig information
Informationen är offentlig vilket innebär att du kan kontakta din länsstyrelse för att få hjälp med ett utdrag ur databasen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.