Kritisk vattennivå i Jönköping

Både vad gäller nivåerna på ytvatten så väl som grundvatten är läget allvarligt i Jönköpings län. Allt talar för att vattennivåerna kommer fortsätta att sjunka fram till hösten.

Det är fortsatt torrt och flödena fortsätter sjunka i flertalet vattendrag i länet. Läget är något bättre i länets västra del. Den senaste tidens regn har försumbar effekt på grundvattnet och flöden då merparten av regnvattnet tas upp av all växtlighet. Flödena på de flesta håll i nuläget ligger betydligt under medianvärdena för jämförelseperioden (1981-2014) för just den här tiden och i vissa vattendrag börjar flödet närma sig det lägsta uppmätta värdet sen 1981 skriver Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Eftersom grundvatten framförallt fylls på under vinterhalvåret kan vi räkna med att vattennivån kommer fortsätta att sjunka till början av oktober, vilket riskerar att ställa till problem för framförallt stora vattenkonsumenter, exempelvis jordbruk. Det finns även en risk för att grävda brunnar kommer att sina när vattennivån sjunker. För den som har kommunalt vatten ser Länsstyrelsen i nuläget ingen risk för att dricksvattnet kommer att ta slut, men vattenkonsumenter kan tvingas spara på vattnet.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.