Ingen ko-lossal utflyttning från Jönköping

Mjölkkorna blir färre i alla Sveriges län. Men även om korna minskar står Jönköpings län fortsatt starkt jämfört med övriga delar av landet. 

Jordbruksverket har gjort mätningar där antalet kor per hektar åkermark angetts som ett mått för kotätheten. 

Mätningen visar att kotätheten minskar i Jönköpings län. Under 2015 hade länet 0,3381 kor per hektar åkermark. Det kan jämföras med 0,3450 året innan. 

Samtidigt finns det nu fler mjölkkor i Jönköpings län jämfört med såväl 2012 som 2013. 

Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län är de kotätaste länen i Sverige. I de norra delarna av landet minskar kotätheten som mest, enligt Jordbruksverket. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.