Förslaget: Slopa dieseltågen

Länstrafiken föreslår nu att samtliga tågbanor i länet elektrifieras inom en tioårsperiod. Det rör sträckorna Jönköping-Värnamo och Nässjö Värnamo, som i dag körs med dieseltåg.
   – Att driva själva eltåget är billigare än dieseltåg, men det är ju själva investeringen i banan som kostar jättemycket pengar, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings länstrafik.

Enligt en ny förstudie från Jönköpings länstrafik och Kalmar länstrafik bör alla regionala tågbanor elektrifieras för att nå målet med fossilfria tågresor. I Jönköpings län är förhoppningen att förändringen genomförs inom en tioårsperiod.

– I dag går en del av tågtrafiken i Jönköpings län och Kalmar län på icke-elektrifierade banor, så de tågen går på diesel. Och det måste vi skifta ut någon gång runt 2025 i Jönköpings län, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings länstrafik.

Sträckorna som berörs är Jönköping-Värnamo och Nässjö-Värnamo. Enligt Sjöberg används i nuläget drygt 10 dieseltåg i länet. Det är runt hälften av samtliga tåg. Cirka 1 900 kubikmeter diesel används årligen för att driva persontrafiken på tågbanorna i Jönköpings respektive Kalmar län.

Vad det skulle kosta att genomföra den föreslagna förändringen är än så länge oklart. Det kommer undersökras närmare i ett senare skede, när diskussioner förs med Trafikverket.

– Att driva själva eltåget är billigare än dieseltåg, men det är ju själva investeringen i banan som kostar jättemycket pengar, säger Sjöberg.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.