Så ska hedersrelaterat våld stoppas

Våld och förtryck som grundar sig i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar går under benämningen hedersrelaterat våld. I sin mest extrema form resulterar hederstänkande i hot om våld, våld och dödligt våld. Onsdag till torsdag arrangerar Länsstyrelsen i Jönköpings län en tvådagarskonferens för att synliggöra, förebygga och åtgärda hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgruppen för konferensen är främst politiker och tjänsteman inom socialtjänsten, Polismyndigheten, Migrationsverket, skolan, Åklagarkammaren, hälso- och sjukvården samt boenden för ensamkommande barn och unga och ideella/idéburna verksamheter. Sammanlagt har 630 personer anmält sig till konferensen.

– Det är ett stort deltagande på konferensen med många chefer och förtroendevalda på plats, berättar Madeleine Söderberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Resursteam Heder

Som en del i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck har Länsstyrelsen i Jönköpings län samordnat ett resursteam som består av 25 personer från olika verksamheter med fördjupad kunskap inom ämnet. Teamets medlemmar kommer från skolan, polis, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Resursteamets målsättning är att synliggöra, sprida kunskap och underlätta upptäckten av hedersrelaterat våld och förtryck. Teamet ska även utgöra en resurs för yrkesamma och ideella i Jönköpings län.

– Har man en verktygslåda är det nog lättare att våga se problemet istället för att se bort, säger Maria Lyck.

Statistik saknas

Som det ser ut i dag förs det ingen statistik på hedersrelaterat våld varken inom Polismyndigheten eller hos Socialtjänsten.

– Det finns ingen egen rubricering för hedersrelaterat våld och därför kan vi i dag inte föra någon statistik på detta, säger Maria Lyck, på Polismyndigheten i Jönköping.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.