Efter extrema torkan – nu tvingas länsstyrelsen till nödåtgärd

En längre tids brist på regn tvingar nu länsstyrelsen till en ovanlig åtgärd.

Ägarna till nio olika vattenkraftverk längs Emån i Jönköpings län uppmanas släppa igenom all vattentillrinning till anläggningen. Emån rinner från Storesjön utanför Nässjö.

– Man kan ha en teknisk möjlighet att spara på vattnet och fylla upp sina dammar. Då blir följden en torrläggning nedanför dammen. Det är det vi vill undvika, säger Anders Stenström, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Enligt Stenström är det första gången länsstyrelsen går ut med en sådan här uppmaning.

– Vattenmängderna är så otroligt små. Det är en extrem torka just nu.

De låga vattenflödena uppges kunna leda till skador på höga naturvärden.

– Vattenlevande organismer som inte får vatten torkar och dör helt enkelt. Det handlar om fiskar, men även om musslor och andra bottenlevande djur som riskerar att bli torrlagda, säger Stenström.

Uppmaningen gäller tills vattenföringen återgått till normala nivåer.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.