Bönderna gör tummen upp för ekologiskt

Av Sveriges 2,6 miljoner hektar åkermark är 14 procent omställd för ekologisk odling. I Jönköpings län är andelen ekologisk jord betydligt högre, 17,6 procent. Det visar statistik från Jordbruksverket, som sammanställts av nyhetsbyrån Siren.

Länsbäst på eko-odling, och topp-fem bland de svenska kommuner där andelen ekologisk mark är absolut störst, är Tranås, där hela 42,7 procent av åkermarken är omställd för ekologisk odling. Jönköping hamnar på länslistans tiondeplats, med 14,5 procent eko-jord.

För att få kalla sig eko-bonde måste man ha en ”ren” produktion, utan kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel eller genmodifierade grödor (GMO). Har man djur måste dessa få utlopp för sina naturliga beteenden. All användning av kemiska tillsatser är förbjuden vid förädling av livsmedel.

– Slåtter- och betesvall, det vill säga foder, är den stora grödan på ekologisk åkermark, säger Ulf Svensson, statistiker på Jordbruksverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Sämst i länet på eko-odling är bönderna i Vetlanda, där endast nio procent av jordbruksmarken är omställd för ekologisk odling.

Totalt finns idag 86 759 hektar odlingsbar mark i Jönköpings län. 17,6 procent, eller 15 284 hektar, av den är godkänd för eko-odling.

Av länets totala åkerareal, ägs 17 553 hektar av bönderna i Jönköpings kommun, som ställt om 2 546 hektar av denna mark för eko-odling.

För att åkermark ska få kallas ekologisk, måste den först brukas med ekologiska metoder i ungefär två år.

Jordbruksverkets statistik omfattar bara den jordbruksmark som redan är godkänd för eko-odling – inte de jordar som är under omställning. I Sverige som helhet utgörs dessa av totalt 63 000 hektar.

– Det som har hänt de två senaste åren är att arealen under omställning har gått upp igen. Mellan 2010 och 2014 minskade den ganska kraftigt. Nu har den ökat igen och det ger förutsättningar för att den omställda arealen kommer att öka framöver, säger jordbruksverkets Ulf Svensson.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.