Vladimir Oravsky: Grattis,

Grattis,

Det trettioåriga kriget avslutades med undertecknandet av den Westfaliska freden 14 oktober 1648. 367 år senare, den 16 oktober 2015, fyller Anders Oskar Alfons år. Också han trettio. Det blir en stor fest med många inbjudna, det vet jag. Eftersom Anders Oskar Alfons är chef på Jönköpings kanske största stormarknad, kommer även denna fira denna festliga tilldragelse genom att sälja ut samtliga varor som på pricken eller snarare på dagen, äro lika gamla som Anders Oskar Alfons själv, för hela halva priset. Det tror jag.

Att Anders Oskar Alfons är en utomordentligt bra chef, märks varje gång man träder in i hans arbetspalats, då den trevlighet och yrkeskunskap som han förmedlar, i mångt och mycket fortplantade sig på hans anställda, kvinnor som män.

Anders Oskar Alfons stormarknad höjde priset på svensk mjölk och på svenskproducerade egna-ostar med en krona, för att hjälpa svenska bönder i deras lönsamhetskris. Detta, tycker jag, är inte alldeles oproblematiskt.

Samma stormarknad håller på med ”rosa månad”, en insamlingskampanj, vilken går ut på att för varje köp av en ”rosa vara” kan det ge upp till 5 kronor till Rosa Bandet, det vill säga Cancerfonden. Inte heller detta tilltag är alldeles oproblematiskt.

Att bönderna känner att deras mjölkverksamhet inte är tillräckligt lönsam, betyder inte att en stormarknad kan åta sig ett försäkringsbolags roll. Om böndernas försäkring inte täcker deras oförutsedda förluster, förorsakades sägs det, mestadels av konflikten mellan EU och Putins Ryssland, om Sveriges regering inte tänker komma till undsättning, om inte heller EU gör det, om inte böndernas sammanslutningar och riksorganisation gör det, om inte ens bönderna själva gör det, trots att det först och främst är deras ansvar, varför tvingar Anders Oskar Alfons stormarknad sina kunder att göra det? Varför kan kunden inte själv välja vem den vill stödja, samtidigt som den fortfarande handlar på stormarknaden och inte hos de mera förtänksamma konkurrenterna?

Vill stormarknadens välförmögna ägare hjälpa Sveriges mjölkbönder, så är de välkomna att göra det genom att skumma av åtminstone toppen på sina överfulla privata kassavalv.

Stormarknaden har ett åtagande gentemot sina kunder: Att varorna som säljs där är av bästa kvalité, för lägsta möjliga pris.

Stormarknaden har även åtagande gentemot sina ägare, att skapa åt dem så stora vinster som bara är möjligt, utan att det menligt påverkar kundrelationer. Att skänka bort kundens (mjölk)pengar kan knappast skapa den goodwill som stormarknaden drömmer om.

Mjölkens hälsoeffekter är omtvistade, men däremot är det relativt säkert, att mjölk kan vara en bidragande orsak till exempelvis bildande av prostatacancer.

Så å ena sidan skänker stormarknaden en hacka för att bota bröstcancer, å andra sidan ger den bort pengar för att stödja produktion av en vara som kan förorsaka prostatacancer.

Om stormarknaden verkligen vill bidra till folkets hälsa och inte bara på låtsas, då är olika kampanjer som skänker bort kundernas pengar inte det bästa sättet. Jag skulle i stället föreslå att stormarknaden sänker priser på sina grönsaker och sin frukt, att den sänker sina ohemula priser på nötter och frön och andra varor som enligt forskarna främjar hälsa och välbefinnande. 

Om stormarknaden verkligen vill bidra till folkets hälsa och välbefinnande och inte bara showa och spela för galleriet, vill jag dessutom föreslå att stormarknaden slutar sälja cigaretter och andra cancerbildande tobaksvaror, att stormarknaden slutar sälja chips och andra vanebildande tomkalorier, fetmabildande produkter, att stormarknaden slutar sälja läsk och diverse ”opiater”, att stormarknaden slutar sälja varor med tillsatt socker och tillsatt salt, där varken socker eller salt behövs, utan finns med bara på grund av att dessa är vanebildande, att stormarknaden slutar sälja varor med konserveringsmedel och andra tillsatser vilkas effekter på kundernas hälsa fortfarande inte är kartlagd, att stormarknaden slutar sälja produkter som är förpackade i onödigt skrymmande förpackningar vilkas enda syfte är att förleda konsumenten, att stormarknaden slutar sälja lotter och andra semireligiösa avlaten, som utlovar snabba pengar utan anletets svett, att den…

Stormarknaden skickar ut två gånger i veckan, vecka efter vecka, reklamblad till varje (?) hushåll i Jönköping. En av veckoupplagorna är tjockare än Jönköpings-Posten, om än bättre skriven. Dessutom skickar den ut ett 40-sidigt månadsmagasin på glättat papper, emballerad i en plastfolie.

Om stormarknaden avstod från att skövla levande, med djur- växtliv, eukaryota organismer, bakterier- och svampsjudande, mångskiftande skog, om den avstod från att förpesta miljön genom transporter från skogen till papperstillverkaren och pappersupphandlaren och tryckerier och uppsamlingslokaler till slutkunder och därifrån till pappersuppsamlingar och därifrån till förbränningscentraler, då skulle stormarknaden bevara om än inte bidra till människors och djurs hälsa och välbefinnande i stället för att allvarligt äventyra dessa. Vi skriver ju anno 2015. Det finns datorer, telefoner, webbsidor, mejl, sms…

Det trettioåriga kriget ryckte bort 8 miljoner liv. Hur många liv kostar stormarknadens reklamkampanjer?

Anders Oskar Alfons stormarknad ingår i ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 220 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum och kan därför inte på egen hand ändra hela kedjans hälsopolicy.

Pocketboken THE ROCKY HORROR PROSTATA SHOW är en novellisation av Vladimir Oravsky och Kurt Peter Larsens teaterpjäser EN SVENSK TIGER, TIGER WOODS! och THE ROCKY HORROR PROSTATA SHOW.
Rolli Fölsch skriver i Bibliotekstjänsten följande om THE ROCKY HORROR PROSTATA SHOW: ”Vladimir Oravsky är en mångsysslande svensk författare med rötter i Tjeckoslovakien. Tillsammans med Kurt Peter Larsen och Ulf Diktonius har han i boken tagit upp ett känsligt ämne, nämligen prostatacancer som är den vanligaste cancerformen hos män, vanligare än bröstcancer hos kvinnor. Årligen drabbas ca 10 000 män. Just nu pågår en livlig debatt om man borde erbjuda män screening i form av ett blodprov i samma mån som kvinnor erbjuds mammografi, och det är som ett inlägg i den debatten som denna bok skall ses.
Den handlar om två barndomskamrater i övre femtioårsåldern som på golfbanan diskuterar för- och nackdelarna med tidig diagnos och den slutar med att den ene håller tal på den andres begravning.
Författaren har med gott resultat försökt blanda humor och samhällskritik utan att – som han själv säger – ’falla in i det absurda eftersom livet i sig redan är absurt tillräckligt’.” 

”…Britta Hedefalk, legitimerad sjuksköterska på Cancerfondens informations- och stödlinje, möter i sitt arbete männens oro inför sjukdomen och skuldkänslor över att komma sent till läkare.
– Många män blir skuldtyngda och ställer sig frågan vad som hade hänt om de gått tidigare. Ofta handlar det också om känslan av att inte duga längre, att inte ha någon att prata med eller att bara försöka sätta ord på det som har med sjukdomen att göra, berättar Britta Hedefalk.
En bok som på ett tänkvärt och underhållande sätt tar upp frågan är THE ROCKY HORROR PROSTATA SHOW, av Vladimir Oravsky, Kurt Peter Larsen och Ulf Diktonius. Boken handlar om att vara medelålders man och få symtom som kan tyda på prostatacancer, samt om männens ovilja att prata om sjukdomen.” kan du även läsa på:
http://www.inarchive.com/page/2011-08-29/http://www.cancerfonden.se/sv/Om-Cancerfonden/Press/pressmeddelanden_new/?news=351515

Om stormarknaden är intresserad, då är jag, Vladimir Oravsky, beredd att skänka THE ROCKY HORROR PROSTATA SHOW till den. Stormarknaden kan sälja denna underhållande bok både i sitt eget varuhus och i samtliga andra butiker som ingår i samma kedja. Mina villkor är att priset skall vara rimligt, att Cancerfonden får åtminstone 15% av nettovinsten och att jag får en krona för varje sålt exemplar, eftersom jag tycker att jag är värd lika mycket som en svensk mjölkbonde.

Stormarknaden kan även skriva ett eget förord och eller efterord och även utforma eget omslag med sitt eget varumärke på.

Dessutom kan stormarknaden komma överens med Smålands musik och teater (SMOT) eller annan skådespelande inrättning om att spela enaktarna EN SVENSK TIGER, TIGER WOODS! och THE ROCKY HORROR PROSTATA SHOW, men även teatermonologen GUDS OUTGRUNDLIGA VÄG, som bygger på samma material som de ovannämnda verken.

Grattis Anders Oskar Alfons på din trettioårsdag. Ha en kul fest, keep your powder dry och må du aldrig drabbas av bröst- och eller prostatacancer.

Copyright: Vladimir Oravsky

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.