Rekordintresse för Skolans polardagar

Den här gången är det rekord i antalet deltagande elever och polardagarna har utökats till tre hela dagar, 6–8 oktober.

Två kommuner, åtta skolor, ett trettiotal klasser och nära 900 elever kommer till Grenna Museum – Polarcenter för att träffa och lyssna till forskare som kommer direkt från pågående forskning i Arktis.

Årets föreläsningar spänner från evolutionsforskning på Grönland, över oceanografi i Arktiska oceanen till den ryska tundrans permafrost. Till vår hjälp har vi Sam Fredriksson från Göteborgs universitet, Anna Nikolopoulos från AquaBiota i Stockholm, Emma Karlsson från Stockholms universitet och Henning Blom från Uppsala universitet.

Henning håller också en föreläsning för allmänheten på onsdag kväll, 7 oktober kl 19, under rubriken Upp på land och tillbaka till havet: en studie av vattenlevande fyrfotingars ekosystem på Grönland.

Under polardagarna finns ett fältläger uppställt på museigården och där berättar Polarforskningssekretariatets medarbetare om forskning och livet i fält, i såväl Arktis som Antarktis.

Skolans polardagar har arrangerats av Grenna Museum – Polarcenter sedan 2010 i syfte att sprida kunskap om polarvärlden och aktuell forskning till en ung publik. Länsförsäkringar Jönköping Bank & Försäkring, Polarforskningssekretariatet samt Grenna Hembygdsförening är samarbetspartners för arrangemanget.

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.