Ny bok ”Per Brahe den yngres hovkapell”

Jan Olof Rudéns inventering av Per Brahes räkenskaper med musikhistoriska ögon har kastat ett nytt ljus över grevskapet – inte bara ur musikalisk utan också ur kulturhistorisk, lokalhistorisk och personhistorisk synvinkel. Jan Olof Rudén delar med sig av sin kunskap i boken ”Per Brahe den yngres hovkapell” som släpps på onsdag 18 november.

Boken ger en detaljerad bild av musiklivets villkor och former vid Brahehovet vid såväl fest som vardag. Trumpetare, trumslagare, pipare, organister med flera som var anställda i grevskapet ges för första gången en uttömmande presentation, intressant inte bara för den musikhistoriskt intresserade.

Jan Olof Rudén, Stockholm är fil.lic. i musikvetenskap i Uppsala. Han har varit yrkesverksam som musikbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek och Svensk Musik i Stockholm. Med förkärlek har han ägnat sig åt musik och musikliv i Sverige under stormaktstiden. Hans första vetenskapliga arbete behandlade Per Brahes lutbok, vilket är hans mest citerade arbete. 2013 återknöts kontakten med Per Brahe genom bidraget ”Musiken i slottskyrkan under 1600-talet” i boken ”Grevars och bönders tempel – En bok om Brahekyrkan”. Han är i övrigt specialist på notskrift i tabulaturskrift och datering med hjälp av vattenmärken.

”Per Brahe den yngres hovkapell” ges ut av Jönköpings läns museums förlag.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.