Idéer för Sveriges framtida knutpunkt sökes

Jönköping står inför sin största utmaning någonsin. När den nya stadsdelen Södra Munksjön får en station för den planerade höghastighetsjärnvägen blir Jönköping mittpunkten mellan Sveriges största städer. Nu arrangerar Jönköpings kommun genom sitt bolag Södra Munksjön Utvecklings AB en tävling för att få fram bästa tänkbara utformning av stationsområdet.

Sverigekartan är på väg att ritas om. Genom den tänkta höghastighetsjärnvägens planerade sträckning kommer

Jönköping att hamna mitt i Sverige. Med bara någon timme till landets största städer förväntas staden bli ett nationellt nav och växande regioncentrum. Ett väl genomtänkt stationsområde är därför en förutsättning när en så stor mängd människor ska ta sig till och från staden.

– För Jönköpings fortsatta utveckling är det oerhört viktigt med effektiva kommunikationer såväl nationellt som till kontinenten. Denna infrastruktur måste sedan på bästa sätt anpassas till övriga områden som håller på att utvecklas, så att det för staden blir en bra helhetslösning. För detta arbete tror vi att en idétävling är ett framgångsrikt arbetssätt, säger Åsa Friis, VD för Södra Munksjön Utvecklings AB.

Den 30 november 2015 startar anmälningsperioden till prekvalificeringen för den idétävling som Jönköpings kommun

tillsammans med Södra Munksjön Utvecklings AB och Sveriges Arkitekter arrangerar för det planerade stations-
området söder om Munksjön i Jönköping. Målet för tävlingen är att få fram idéer, tänkbart innehåll och möjlig utform-
ning av ett nytt stationsområde för den tänkta höghastighetsbanan.

-Det är klokt av Jönköpings kommun att välja att genomföra en idétävling, när man står inför en så stor förändring och utmaning. Tävlingsförslagen gör att man redan i ett tidigt skede kan diskutera visioner utifrån konkreta förslag, få med idéerna i början av arbetet och ställa olika lösningar mot varandra för att hitta det bästa för Jönköpings utveckling,säger Tove Wallsten från Sveriges Arkitekter.

Via tendsign.com kan nationella och internationella team med arkitekter, kreatörer eller visionärer med rätt kompetens anmäla sig fram till den 22 januari 2016. Efter prekvalificeringen kommer fyra team att väljas ut, som alla får i uppgift att arbeta fram förslag på stationsområdets utformning och dess funktioner och innehåll.

Tävlingen för de utvalda teamen startar i mitten av mars 2016 och teamen har fram till mitten av juni på sig att arbeta fram sina förslag. I mitten av september 2016 beräknas tävlingen vara avslutad och då kommer ett vinnande team att utses. Det vinnande idéförslaget kommer att användas som underlag i den fortsatta stadsbyggnadsprocessen.

Mer information och fullständig inbjudan finns här

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.