Du är mitt barnbarn – jag är din morfar del 5

Förord som ställer frågan var går gränsen på barnens uppfattningsförmåga.

Människan är som ett elektroniskt styrt kassaskåp fyllt med all världens kunskaps- och medvetandeinnehåll. Och liksom ett tidsinställt kassaskåp bara kan öppnas vid förhandsinställda tidpunkter, så begåvas även människan med ett sådant ögonblick när all världens kunskap är tillgänglig i henne. Hennes starka gripreflex redan i födelseögonblicket är en uppvisning av den inneboende kraft som finns i henne. Hennes tårar, salta som havet, är en påminnelse om hennes samband med världsalltet. Öppnas detta Alltets kassaskåp i människan i rätt tid, så aktiveras innehållet. Sedan är det ”bara” att sträcka sig efter och plocka ner utvalda frukter som fortlöpande spirar i parallellvärldarnas bördiga trädgårdar.   

Hur vet människan vad en trollslända ser? Hur vet hon hur en lax navigerar medelst sitt luktsinne? Hur vet hon vad en fladdermus hör? Hur kan hon veta hur maskrosens klocka fungerar?

Hen som avslöjade alla dessa livets och varandets mysterier för människan har själv varit en trollslända eller dess öga, själv varit en lax eller ett doftande vattendrag, själv varit en fladdermus eller dess ekolokalisering, varit en maskros och eller dess dygnsrytm och även ville minnas det, och bliva den sammanfogande länk mellan det för människan okända, och det som ville bli känt. 

Matematikernas konung, Johann Carl Friedrich Gauss vittnade om att han hade aritmetikens lagar klar för sig redan innan han kunde prata…

Det slovakiska samhället Zuberec är världens huvudstad för Creutz-Feldt-Jakobs sjukdom. Detta beroende på förhöjda manganvärden och brist på koppar i detta område. John Mark Purdey, i The Daily Telegraph karakteriserad som ättling från en “long line of gifted eccentrics”, var den som upptäckte detta samband mellan de två metallerna och prionsjukdomen Creutz-Feldt-Jakobs sjukdom. John Mark Purdey var en envis och självtänkande mjölkbonde, som enligtThe Guardian, “embarked on a kind of post-hippie bucolic existence”…

Wolfgang Amadeus Mozart var också ett barn som gavs möjlighet att komma i kontakt med dessa parallellvärldarnas bördiga trädgårdar, och som under sitt korta liv förmedlade en mängd information till oss därifrån i form av musik. På ett annat plan, dock lika innovativt, har även Charles Darwin, Sigmund Schlom Freud, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Jesus Kristus, John Winston Lennon, Temudjin det vill säga Djingis khan, Joséphine Baker, John Anthony Burgess Wilson, Herbert George Wells, George Orson Welles, George Soros, Bill Gates, Steve Jobs, Linus Carl Pauling, Simon Wiesenthal, Isaac Newton, Charles Spencer ‘Charlie’ Chaplin, Ludwig van Beethoven, Victor Vasarely, Frank Owen Goldberg, mera känd som Frank Gehry, Katla He(b)be och Salvador Dali varit förbindelselänkar mellan där och här. Alla dessa och tusentals andra har hjälpt oss vardagens världsliga medelmåttor, att bekanta oss med den värld utanför vår och som vi är en del av, men som vi i vår vardag vägrar att vara fullt medvetna om. Sapere aude!, våga vara vis! ryade Quintus Horatius och ’upplysningens århundrade’ applåderade. 

Som sagt: Öppnas detta Alltets kassaskåp i människan i rätt tid, så aktiveras innehållet.

I annat fall är den påvisbara förbindelsen till Alltet destruerad, och en livslång insamling av skärvor från det förkomna, och en jakt på kontakt med den framgent svårbegripliga världen anträder.

Déjà vu, känslan av att man tidigare har upplevt en sak eller händelse, är inte bara en känsla…

Jag visste exakt när detta magiska ögonblick inföll i mina döttrars liv, men jag var omogen, feg och kanske även för lat för att göra något åt det. Av föräldern krävs det en mångårig utomordentlig ansträngning för att vårda och vidareutveckla barn som redan i spädbarnsåldern rent kunskapsmässigt kan så mycket som andra inte får i sig ens under ett helt liv. Det är som att redan vid resans start ha passerat ljudvallen.

En krets av Tibetanbuddhister är erkänt duktiga på att hitta de barn vars receptorer var öppna under det magiska ögonblicket. Sådana barn blir deras sanna Dalai lama.

Det land som skaffar sig de bästa headhuntrars för att finna sådana barn kommer tveklöst att vara ett lyckligt och välbärgat land. Även Tibet kunde ha blivit det, om man inte nöjde sig med att frambringa bara ett enda barn med denna potential bara en enda gång varje halvsekel.  

Låter det som mumbo jumbo för dig? Det var förväntat. Eftersom du inte har det som krävs att fatta det. Du kanske även ifrågasätter Einsteins Allmänna relativitetsteori trots att det har varit känt hela 100 moderiktiga år sedan han skriftligen formulerade den.

De fysikaliska lagarna skulle kunna få oss förmoda att människans inte alltid sunda skepticism, skulle kunna dränka den visionära mänskliga rösten, men så är det inte. Har den ett budskap och sprider den ljus och sanning, så hörs den även där allt annat ljud drunknar. Och det även om man bara viskar fram budskapet.

”En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. / De andra lärjungarna sade nu till honom: ’Vi har sett Herren’, men han sade: ’Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.’ / En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: ’Frid åt er alla.’ / Därefter sade han till Tomas: ’Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!’ / Då svarade Tomas: ’Min Herre och min Gud.’ / Jesus sade till honom: ’Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.’”

Boken DU ÄR MITT BARNBARN – JAG ÄR DIN MORFAR kan köpas på https://mofibo.com/se/sv/book?id=63372 samt ytterligare ett 50-tal andra ställen.

Copyright Vladimir Oravsky

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.