Hushållskonsumtionen ökade i oktober

För perioden augusti-oktober ökade konsumtionen med 0,5 procent, i säsongrensade tal, jämfört med perioden maj-juli. Hushållskonsumtionen ökade med 3,3 procent under oktober 2015 jämfört med motsvarande månad förra året.

Från och med 2013 producerar SCB ny månadsstatistik över hushållens konsumtionsutgifter. Statistiken är en viktig konjunkturindikator eftersom hushållskonsumtionen står för cirka 47 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken skall ses som experimentell.

Hushållskonsumtionen ökade med 3,3 procent under oktober 2015 jämfört med oktober föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Gruppen med starkast utveckling var Rekreation och kultur, varor och tjänster, där ökningen var 6,0 procent. Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon gav det starkaste bidraget till uppgången i konsumtionen med 0,9 procentenheter. För perioden augusti-oktober jämfört med motsvarande period föregående år ökade konsumtionsvolymen med 3,1 procent. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 0,9 procent i oktober jämfört med oktober föregående år skriver SCB i ett pressmeddelande.

Sedan föregående publicering har förändringen i den privata konsumtionsvolymen i kalenderkorrigerade tal i september reviderats upp med 1,1 procentenheter till en ökning på 3,5 procent. Förändringen i konsumtionsvolymen i september uppgick till 0,6 procent jämfört med augusti, vilket är en revidering med 0,4 procent jämfört med föregående publicering. Tidigare månader har reviderats p.g.a. revideringar i underliggande indata, framförallt i omsättningsstatistiken.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.