Missa inte bussen

Idag den 13 december förändras tider och busshållplatser för flera Regionbussar i Jönköpings län.

Linje 81-87

Nuvarande linjeupplägg i Vetlanda Stadstrafik försvinner och ersätts med en ny linje 80 från Resecentrum via Tomaslunden-Östanåbadet-Kråkegården till Bäckseda. Samma väg i andra riktningen. Ny hållplats vid Östanåbadet. En morgontur fortsätter till Njudungsgymnasiet och en eftermiddagstur börjar där skoldagar. Ungefär 12 turer i varje riktning per vardag. Samtliga turer har anslutning med linje 301 vid Resecentrum.

Anledningen till förändringen
Nuvarande linjer i Vetlanda har ett mycket lågt antal resenärer och därför har vi, i samråd med Lysekilsbuss i Vetlanda, tagit fram en ny linje 80. Linjen kör genom de delar av Vetlanda som ligger längst från centrum. Linjen gör också att vi kan snabba upp linje 345 genom att låta den passera Bäckseda på ”stora vägen”. Området Kantarellen i södra Vetlanda kommer framöver inte att ha stadsbuss men kan även fortsättningsvis använda linje 345.

Linje 101
Körs via nya hållplatsen A6 Blå entrén istället för Rocksjön.

Anledningen till förändringen
Den nya hållplatsen ger ett närmare hållplatsläge till köpcentret än nuvarande hållplats Rocksjön samtidigt som den ger en något rakare linjesträckning och bytesmöjlighet till linje 13 mot Ryhov/Ekhagen-Elmia.

Linje 115
Vi sätter åter in tidigare indragna turer förmiddag och kväll. Gustav Adolf-turerna körs endast skoldagar. 17.20-turen körs inte över Gustav Adolf.

Anledningen till förändringen
En förmiddags- och en kvällstur mellan Habo och Brandstorp drogs in vid förra tidtabellsskiftet. Detta orsakade en del kritik och vi sätter därför in dem på nytt.

Linje 119
Nattbussen på linje 326 flyttas över till linje 119. Helgturerna Huskvarna- Öggestorp förlängs till Forserum.

Anledningen till förändringen
För att renodla linje 326 till att bli en pendlingslinje till Eksjö flyttar vi över nattbussen till en vanlig linje 119 med anslutning till linje 130 i Tenhult. Sista turen förstärks på lördagar från Jönköping till Forserum. Förändringar i tidtabellen på linje 130 under lördag och söndag gör att uppehållet för den i Tenhult anslutande linje 119 blir längre i Öggestorp. Det är bättre att bussen kör till Forserum och vänder istället för att stå still i Öggestorp.

Linje 120
Ny tur 19.20 från Tranås till Gränna med anslutning från Stockholmståget.

Anledningen till förändringen
Återinförandet av snabbussen 16.40 från Jönköping till Tranås (se linje 540) ger en tur från Tranås till Gränna på kvällen. Avgångstiden är anpassad till Stockholmstågets ankomst 19.11 och gör det möjligt för Grännabor att vara i Stockholm över dagen och komma hem drygt en timme tidigare än idag (20.15 jämfört med 21.30).

Linje 124
Körs via nya hållplats A6 Blå entrén istället för Rocksjön. Ändrade tider lördag och söndag på grund av ändrade tider för anslutande linje 150 i Aneby. Ny tidig nattbuss kring midnatt.

Anledningen till förändringen
Den nya hållplatsen ger ett närmare hållplatsläge till köpcentret än nuvarande hållplats Rocksjön samtidigt som den ger en något rakare linjesträckning och bytesmöjlighet till linje 13 mot Ryhov/Ekhagen-Elmia. Att kunna resa hem från Jönköping tidigare än 02:15 på fredags- och lördagsnätter har varit ett starkt önskemål från främst ungdomar i Lekeryd och Aneby. Efter en del omstuvningar i tidtabellen har vi kunnat få till en ny tur 00:05 från Jönköping.

Linje 130
Körs via nya hållplats A6 Blå entrén istället för Hermansvägen. Justering av tider på lördag och söndag för bättre anpassning till linje 12. Sista nattbussen fredag och lördag körs som vanlig 130 och inte till Öggestorp.

Anledningen till förändringen
Genom att köra linje 130 via A6 Blå entrén minskar behovet av anslutning med 13 på Ekhagen. Detta innebär att linje 12 och linje 130 tillsammans får strikt 30-minuterstrafik på Ekhagen lördag och söndag. Hermansvägen trafikeras, förutom av linje 130, av linje 2 och 12 som tillsammans under dagtid vardagar har åtta turer i timmen i varje riktning. För resenärer från Tenhult som har sin målpunkt längs Hermansvägen innebär därför ett byte på Ekhagens centrum inga långa bytestider. Skolbussarna från Rosenlundsskolan Källgatan (linje 730) fortsätter att gå som vanligt. Elever som behöver åka vid andra tider hänvisas till linje 2 eller 12 med byte vid Ekhagens centrum. För en större tydlighet eftersträvas en strikt linjesträckning för linjer som har ett stort trafikutbud. Därför kommer nattbussen att köras samma väg i Tenhult som övriga linje 130.

Linje 132
16.20-turen från Gislaved körs inte via TTC.

Varför gör vi den här förändringen?
För att förbättra rättidigheten för 16.20-turen från Gislaved låter vi den inte köra via TTC, då det inte finns några påstigande.

Linje 150
Ändrade tider på lördag och söndag för bättre anpassning till Östgötapendeln i Tranås. Kvällstur Aneby-Tranås-Aneby M-L dras in.

Anledningen till förändringen
Östgötapendeln har fått nya tider på lördagar och söndagar vilket gjort att anslutningarna i Tranås med linje 150 förlorats. En justering av tiderna blev därför nödvändig vilket även påverkade anslutande linje 124. Kvällsturen 22.50 från Aneby till Tranås med retur dras in på grund av för lågt resande.

Linje 200
Ny linjesträckning i Ulricehamn. Kör nya motorvägen från Ulricehamn till Borås.

Anledningen till förändringen
Västtrafik har lagt om linjesträckningen inne i Ulricehamn för att täcka staden bättre. Linjen kommer att bli en än mer utpräglad snabbuss på sträcken Borås-Ulricehamn i och med att den kommer att köra den nya motorvägen.

Linje 311
Sträckan Vaggeryd-Malmbäck utgår.

Anledningen till förändringen
Sträckan Vaggeryd-Malmbäck kom till på linje 311 när ett tåg i samma tidsläge drogs in. Turen har i Vaggeryd anslutning med söderifrån inkommande tåg för att möjliggöra resor från Värnamo med omnejd till Nässjö och vidare. Antalet resenärer har dock varit väldigt lågt från Vaggeryd. I Tidtabell för 2016 är det söderifrån kommande tåget senarelagt. Om bussen ska invänta tåget kommer den att komma för sent till skolorna i Nässjö och även missa anslutande tåg på stambanan. Turen blir därigenom i princip meningslös att köra och dras därför in. Resterande del av turen kan därigenom bättre anpassas till skolstart genom en tidigareläggning.

Linje 312
Alla turer körs via Martela.

Anledningen till förändringen
Hållplatsen servar boende i området och därför låter vi samtliga turer på linje 312 köra via Martela.

Linje 325
Vissa turer där tåg körs samtidigt dras in mellan Nässjö och Eksjö M-F. På helger förlängs vissa turer till/från Nässjö där tåg saknas.

Anledningen till förändringen
Förändringar i tågtiderna på sträckan Nässjö-Eksjö innebär att vissa 325:or som idag vänder i Eksjö på helgerna kommer att sakna anslutande tåg. Därför får dessa turer fortsätta till Nässjö. Samtidigt vill vi undvika att köra linje 325 samtidigt från Nässjö som det går ett tåg och drar därför in ett antal turer mellan Nässjö och Eksjö på vardagar. Ibland går det ändå tåg och buss samtidigt eftersom det exempelvis kan finnas ett parallellgående tåg från Eksjö till Nässjö men saknas ett när bussen ska vända åter mot Vimmerby.

Linje 326
Nattbussarna dras in förutom Jönköpingsturen som förs över till linje 119.

Anledningen till förändringen
Resandet på nattbussen till/från Eksjö har varit väldigt litet och därför drar vi in den på sträckan Nässjö-Eksjö. Vi vill även renodla linjen till att vara en snabb pendlingslinje till Eksjö från Jönköping.

Linje 330
En dubbeltur på förmiddagen dras in på sträckan Hult-Mariannelund. Två nya turer i varje riktning Eksjö-Hult på eftermiddagen.

Anledningen till förändringen
Boende i Hult är inte nöjda med att behöva gå ut till riksväg 40 och linje 325 för att ta sig till Eksjö-Nässjö. Man har därför önskat att 325 ska köra via samhället. Detta har vi och KLT inte kunnat tillmötesgå eftersom de ca tre minuter längre restid detta ger skulle äventyra anslutningarna i både Vimmerby och Nässjö/Eksjö. För att ändå på något sätt kunna bidra till bättre resmöjligheter för Hults samhälle sätter vi in två eftermiddagsturer 17.20 samt 18.20 från Eksjö till Hult. Vi drar in 8.05-turen från Mariannelund på sträckan Mariannelund-Hult och dess retur 9.43 från Eksjö. Turerna har lågt resande: ca 6 påstigande på sträckan Mariannelund-Hult och ca 3 åter 9.43.

Linje 342
Sträckan via Torset läggs ner.

Anledningen till förändringen
Efter flitig uppvaktning från boende i Torset om fler turer lät vi samtliga turer med linje 342 köra denna väg i förra tidtabellen. Kritik har kommit från resenärer och förare att detta påverkar rättidigheten på linjen. En kontroll av antalet resenärer visade att 1 jan – 31 jul i år hade Torset haft 103 påstigande, alltså inte ens en per dag. Sträckan förbi Torset på linje 342 dras därför in.

Linje 362 fortsätter att köra via Torset så att skolelever kan ta sig till/från skolan i Sävsjö.

Linje 343
Ett par turer ställs in under sommaren.

Anledningen till förändringen
Ett par turer med väldigt lågt resande under sommaren ställs in 20 jun – 22 aug 2016.

Linje 345
Linjen avkortas till Vetlanda-Nottebäcksterminalen med anslutningar till Åseda och Växjö. Sträckan förbi Klavreström dras in. Det blir ytterligare en dubbeltur på sträckan samt en förmiddagstur Vetlanda-Korsberga-Vetlanda. Sträckan förbi Bäckseda dras in och ersätts med den nya linje 80.

Varför gör vi den här förändringen?
Vetlanda vill ha bättre förbindelser med Växjö. Tillsammans med LTK har vi kommit överens om att enbart köra linje 345 mellan Vetlanda och Nottebäcksterminalen där anslutning med såväl Åseda som Växjö kan åstadkommas med LTK-linjer. Vidare kommer linjen att snabbas upp genom att Klavreström och Bäckseda slutar att trafikeras. Klavreström trafikförsörjs med LTK linje 311 och Bäckseda med linje 80.

Linje 353
En ny tur Virserum-Vetlanda på eftermiddagen. Körs inte under sommaren.

Varför gör vi den här förändringen?
Trafikförändringen på linje 345 förändrar stationeringsort från Åseda till Vetlanda för två bussar i trafikområde Åseda. Detta ger tomkörningar mellan Vetlanda och Virserum istället för mellan Åseda och Virserum av vilka en kan tidtabelläggas. Linje 353 kommer därigenom även att köras lovdagar, dock inte sommarlovet.

Linje 354
Morgonturen (06.00) till Skede-Holsby flyttas över till linje 355. Nya turer 05.50 samt 06.50 från Skede via Holsby till Vetlanda.

Varför gör vi den här förändringen?
Tomkörningen till Skirö (Sjöarp) på morgonen är idag tidtabellslagd på sträckan Vetlanda-Holsby som en linje 354. För enkelhetens skull flyttar vi över den till linje 355 hela vägen till Sjöarp. Ett par nya turer i morgonpendlingsläge från Skede har kommit till efter förslag från Lysekils Buss.

Linje 355
Tomkörningen på morgonen till Skirö tidtabelläggs och ersätter tur på linje 354.

Varför gör vi den här förändringen?
Se linje 354.

Linje 530
Ny snabbusslinje Nässjö-Vetlanda med stopp endast i Ekenässjön, fyra turer i varje riktning. Ersätter indragna tåg.

Anledningen till förändringen
Ett par indragna förmiddagståg mellan Nässjö och Vetlanda ersätts med en ny snabbusslinje 530. Linjen stannar endast i Ekenässjön Skolgatan mellan Nässjö Resecentrum och Vetlanda Resecentrum. Vidare tillkommer en tur från Vetlanda med ank. Nässjö 7.05 som ansluter till tåget mot Jönköping 7.15 samt en tidig eftermiddagstur kring kl. 14 där luckor finns i dagens utbud.

Linje 540
Snabbussen 16.40 Jönköping-Tranås återinsätts med eget linjenummer.

Anledningen till förändringen
Eftersom Trafikverket inte beviljade ansökt tågläge på stambanan mellan Nässjö och Tranås för vårt eftermiddagståg 16.35 från Jönköping sätter vi åter in snabbussen 16.40 från Jönköping till Tranås med stopp endast i Aneby Resecentrum. Nytt för i år är att den får ett eget linjenummer, 540, istället för specialvariant av linje 124 respektive 150.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.