Socialdemokraterna: Det går bra nu

Tillväxten är stark. Antalet konkurser i länet är det lägsta sedan 2007 samtidigt som varslen blir färre. Företagarnas regionchef Frida Boklund rapporterar om att läget ser betydligt bättre ut nu jämfört med förra året (JP 151203). Trots att vi står inför stora utmaningar går det bättre än på länge för Sverige och Jönköpings län.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen med statsminister Stefan Löfven i spetsen har sedan valet fått ta sig an några av de tuffaste utmaningarna i modern tid. Ett svårt parlamentariskt läge och stora utmaningar för Sverige, EU och världen med ekonomisk kris, krig och stora flyktingströmmar. Regeringen har lyckats hantera detta svåra läge men också utvecklat arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vi nu ser ger resultat.

Samtidigt kan vi inte luta oss tillbaka. Även om arbetslösheten är lägre än på flera år är den fortfarande för hög – vårt mål är EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Många av dem som i dag står utanför arbetsmarknaden saknar den kompetens och erfarenhet som arbetsgivaren efterfrågar.

Detta behöver politiken lösa. Kunskapsklyftan på arbetsmarknaden måste slutas. Regeringen satsar därför på att utbilda dem som i dag står utanför arbetsmarknaden för att de längre fram ska

kunna ta ett jobb. I budgeten för 2016 ligger det bland annat satsningar på fler platser på yrkeshögskolan, folkhögskolan, komvux och yrkesvux. Samtidigt behöver Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag betonas ytterligare för att ge fler människor möjlighet till jobb.

Även Jönköpings län behöver nu kraftsamla för att tillsammans se till att utveckla länet och skapa fortsatt tillväxt och fler kompetenta medarbetare till näringslivet. Då krävs samverkan för största möjliga regionala nytta för kommande satsningar i infrastruktur, utbildning, bostadsbyggande och kompetensutveckling. Som den ledande regionala demokratiska organisationen har Region Jönköpings län här ett stort ansvar att, tillsammans med länsstyrelsen och andra myndigheter, kommuner, näringsliv och övriga aktörer, ta sig an utmaningarna.

Vi har inte råd att vänta. Sällan har möjligheterna varit större – det gäller bara för oss att ta tillvara på dem på bästa sätt. Genom dessa satsningar bygger vi människor starka för framtiden.

För när de är starka och kan komma ut på arbetsmarknaden blir och Sverige starkt. Så bygger vi ett bättre land. För alla.

Peter Persson (S), riksdagsledamot

Helene Petersson (S), riksdagsledamot

Thomas Strand (S), riksdagsledamot

Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot

Carina Ödebrink (S), regionråd

Marcus Eskdahl (S), regionråd

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.