Då blir männen lyckliga och kvinnorna harmoniska

61 procent av kvinnorna upplever att de blir mer harmoniska av ett nyrenoverat hem, och 58 procent av männen upplever att de blir mer lyckliga. Men det nyrenoverade hemmet bidrar inte till att varken kvinnor eller män ser sig som mer framgångsrika, endast 36 procent av männen och 27 procent av kvinnorna känner så. Det kan SBAB konstatera i en ny undersökning.

Frågorna besvarades enligt nedan, med fördelning mellan män och kvinnor:

Ja ett nyrenoverat hem gör att jag känner mig mer lycklig

58 procent av männen 55 procent av kvinnorna

Ja ett nyrenoverat hem gör att jag känner mig mer harmonisk

56 procent av männen 61 procent av kvinnorna

Ja ett nyrenoverat hem speglar att jag är framgångsrik

36 procent av männen och 27 procent av kvinnorna

Jönköping

57 procent av både kvinnor och män i Jönköpings län anser att de blir mer harmoniska av ett nyrenoverat hem, 54 procent känner sig mer lyckliga och 31 procent anser att ett nyrenoverat hem speglar att de är framgångsrika.

Ingen stress för att andra renoverar

SBAB ville också ta reda på om människor känner sig stressade över att själva behöva renovera för att andra gör det. Över hälften av de medverkande håller med om att andra renoverar men säger att de själva inte blir stressade av det. 2 av 10 tycker inte att andra verkar renovera så mycket.

– Det är faktiskt väldigt få som blir stressade, bara 6 procent av männen och 8 procent av kvinnorna i vår undersökning upplever att de blir stressade av att andra renoverar. Det är mycket sunt, sen kan det ju vara så att den som inte känner stress faktiskt redan har renoverat, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

På frågan om när senaste renovering genomfördes i nuvarande bostad svarar 22 procent att något gjorts under 2015. Lika många svarar att de inte renoverat något i hemmet de senaste fem åren.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.