Bostadslånen ökade kraftigt

Den årliga tillväxttakten för utlåning till hushåll från monetära finansinstitut (MFI) var i november 7,3 procent, vilket innebär att tillväxttakten ökade med 0,1 procentenheter jämfört med oktober.

222 mera miljarder lånades

 

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 279 miljarder kronor. Det är en ökning med 222 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Det är framförallt bostadslånen som bidrog till den ökade tillväxttakten. Totalt ökade bostadslånen med 200 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år och uppgick totalt till 2 673 miljarder. Den årliga tillväxttakten för bostadslån var 8,2 procent i november, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med oktober skriver SCB.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 3,1 procent i november. Motsvarande siffra för lån med övriga säkerheter var 3,8 procent. Detta kan jämföras med oktober då tillväxttakten för konsumtionslån var 2,8 procent och tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 3,9 procent. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 182 respektive 424 miljarder kronor i november.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.