Vi har inte råd med fler förlorade år

När 2015 nu läggs till handlingarna lägger vi också bakom oss det första året med den nya Region Jönköpings län. Ser vi på 2015 i backspegeln är det i mångt och mycket ett förlorat år som tonar upp sig. Alliansen med moderaterna i högsätet har misslyckats med att driva de viktiga regionala utvecklingsfrågorna, och frånvaron av ett tydligt politiskt ledarskap gör att regionen får svårt att hävda sig mot andra regioner.

Vi socialdemokrater var i valrörelsen 2014 tydliga med att den nya regionen behövde en stabil politisk majoritet för att ta sig an dagens och morgondagens utmaningar. För att lösa detta var vi beredda att hitta breda politiska lösningar, men hittills har inget sådant intresse funnits hos de fyra borgerliga partierna. I stället valde de att krampaktigt hålla fast vid sin sönderfallande allians med SD som stödparti.

Men vi står fast vid det vi sade i valrörelsen: Vi socialdemokrater är fortfarande beredda att ta ansvar för att hitta breda och långsiktiga lösningar för att ta oss an Region Jönköpings läns

utmaningar. Under 2016 handlar detta om framförallt två frågor:

För det första behöver vi lösa hälso- och sjukvårdens utmaningar – både när det gäller ekonomi och kompetensförsörjningen i dag och framöver. Sjukvården behöver mer resurser för att klara

framtidens utmaningar, men de resurser som tilldelas måste också användas på bästa sätt. Utifrån detta vill därför jobba vidare med bemanningsenheter för att lösa kompetensbristen inom sjukvården. För oss kommer heller aldrig privatiseringar vara en lösning för framtiden – sjukvården ska vara solidariskt finansierad och demokratiskt styrd. Därför vill vi bland annat att ögonsjukvården – vars privatisering inneburit ökade kostnader för bland annat hyrläkare – åter ska drivas i regionens regi.

Den andra frågan handlar om hela länets attraktivitet. Jönköping som stad är regionens självklara

huvudort, men vi socialdemokrater ser ett behov att satsa mer tillsammans med alla länets kommuner för att skapa fortsatt utveckling i hela länet. Här anser vi att ett regionalt innovationsråd skulle fylla en viktig roll för att knyta samman viktiga aktörer. För att öka länets attraktivitet spelar också Jönköpings University en viktig roll som nod för utbildning, forskning och kompetensförsörjning. Genom ökad tillgång på högutbildad arbetskraft och forskning i vår region säkras tillverkningsindustrins fortsatta konkurrenskraft.

Nu gör vi en omstart 2016. För Region Jönköpings län har inte råd med ytterligare förlorade år.

Carina Ödebrink (S), regionråd

Marcus Eskdahl (S), regionråd

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.