Vattenläcka i Lekeryd

Nu ska allt varit återställt. De drabbade hushållen upplevde avsaknad av vattentryck, men det var inte frågan om någon läcka. 

Rolf Landin är driftansvarig över Jönköpings kommuns VA nät och menar att efter den senaste tidens många vattenläckor slog på den stora trumman direkt. 

Det rörde sig om ett tryckfall i ledningarna och nu ska allt vara återställt. 

VA-drift
I arbetet med vatten- och avloppsledningar och drift har man alltid 15 personer i tjänst och en beredskapsorganisation på över 30 man. Detta för att kunna täcka in dygnets alla timmar och alltid ha personal i beredskap. 

Många vattenläckor
Den senaste tiden har Jönköping drabbats av många vattenläckor. 
– De senaste fem veckorna har varit väldigt intensiva. Jag räknade här för någon dag sedan och kom då fram till att vi haft mer än 25 akuta händelser under denna tid, säger Rolf Landin. 

Kraftfull tjäle
Han menar vidare att det beror på köldknäppen som kom strax efter trettonhelgen som förde med sig kraftfull tjäle som hade påtaglig påverkan på gamla och slitna rörsystem i kombination med andra driftsstörningar. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.