Minneshögtid för Naum Faik

Varför hyllar Assyrierna Naum Faik? Naum Faik föddes i staden Omid (dagens Diyarbakir i Turkiet) år 1868. Han visade tidigt stort intresse för assyriernas språk, historia och kultur och kom med tiden att utvecklas till en radikal tänkare.

Det arv som Naum Faik lämnade efter sig kom sedermera att få ett stort politiskt genomslag. Hans idéer och visioner blev fundamentet och banade vägen för den moderna politiska assyriska rörelsen. Pionjärer som Ashur Josef, Frejdon Athuraja, Juhanon Salman och inte minst Naum Faik bidrog till en nationell och kulturell väckelse bland assyrierna runtom i Mellanöstern.

Naum Faik verkade under en tid som präglades av sociala och politiska svårigheter. I likhet med andra samtida politiska journalister och författare riskerade han sitt liv för sina idéer. Kärnan i Naum Faiks idéer och visioner var tron på nationens odelbarhet och kampen för självbestämmande för assyrierna. Det assyriska folkets olika benämningar utgjorde en styrka och var ett uttryck för vårt rika arv, menade Naum Faik.

Han tog avstånd från den religiöst motiverade splittringen. Trots att han levde i en tid då kyrkans auktoritet knappast gick att ifrågasätta, pläderade han starkt för ett politiskt enande oberoende av benämning och bidrog starkt till en viktig politisk idétradition. Hans övertygelser, tankar och idéer spred han genom en rad böcker, flertalet brevväxlingar, dikter och inte minst genom tidskrifter.

Naum Faiks gedigna språkkunskaper samt goda pedagogiska egenskaper blev vida kända, vilket bl.a förde honom att undervisa i patriarkens lärosäte. Från ungdomsåren och fram till hans död undervisade han i det assyriska språket vart han än bosatte sig och verkade. Naum Faik ägnade i princip hela sitt liv åt att tjäna sitt folks kulturella och nationella frågor.

Naum Faik avled onsdagen den 5 februari år 1930 i staden New Jersey, USA, i sin ensamhet och utan några ägodelar.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.